Share Mercy er en uavhengig hjelpeorganisasjon startet på initiativ fra Credokirken og Nordhordland Bibelsenter.

Vi driver med bistand, hjelpearbeid og utvikling, og har gjort dette i over 15 år.

 

Hva og hvor?

Hvordan?

Hovedtyngden er i India, ettersom der har vi både slumskole, barnehjem, idrettslag, sysenter, kyllingfarm og helsesenter.
 
 
I Midt-Østen yter vi mye nødhjelp, hvor det mest omfattende vi gjør er å hjelpe flyktninger.  
 
 
I Sørøst-Asia har vi hjelpearbeid, og jobber for familier i slummen.
 

 
Share Mercy’s arbeid drives av privatpersoner, bedrifter og menigheter i Norge. Primært av månedlig støtte fra partnere, sekundært fra enkeltgaver.
 
 
Vi har en policy at maks 15% av midlene skal brukes til administrasjonskostnader. Vi har ingen som er lønnet, og vi betaler heller ikke en krone for flybillettene når vi reiser ned, det blir dekket av ulike menigheter.

Hvordan støtte oss?

For 250 kr/mnd støtter du et barns skolegang, klær, sko og mat
Støtt vårt arbeid med det beløpet du skulle ønske! Du kan også øremerke gaven
Ønsker bedriften din å sponse oss? Vi har flere gode løsninger

Om oss

Share Mercy er en uavhengig hjelpeorganisasjon startet på initiativ fra menighetene Credokirken i Bergen og Nordhordland Bibelsenter i Alversund. Med støtte fra enkeltpersoner, menigheter, bedrifter, lag og organisasjoner i Norge ønsker vi å hjelpe mennesker og lindre nød. Eksempler på slik hjelp kan være mat og klær, skolegang, hjem for foreldreløse, opplæring og arbeid for fattige, hjelp til syke og katastroferammede, vannprosjekter og så videre. Midler som kommer inn til Share Mercy skal utelukkende gå til arbeid av sosial karakter. Maksimum 15% av midlene kan brukes til administrasjonskostnader. Støtte til vår organisasjon kan gis både som enkeltgaver, gjennom fast givertjeneste (støttepartnere og fadderordning) og gjennom personlig engasjement på ulike måter.

 

I samarbeid med våre ledere i India er det startet opp en organisasjon (en "trust") med eget styre og organisasjonsnummer der, godkjent av indiske myndigheter. Det har vært en tidkrevende og dyr prosess å få dette til, og det har faktisk tatt oss flere år. Nå som dette er ordnet har vi en unik mulighet til å jobbe over hele India, og penger kan lovlig overføres fra Norge til våre ulike prosjekter der. Dermed ligger alt til rette for å øke innsatsen blant et folk med mange og store behov.

 

Vi arbeider i tillegg i Filippinene for å hjelpe fattige familier fra slummen i Manila. Ekteparet Tronrud fra Norge bor her og er engasjert i dette arbeidet. Etter at flyktningekatastrofen oppstod i Irak, hjelper vi nå også flyktninger i Nord-Irak, noe du kan lese om på våre Midt-Østen-sider.

Share Mercy støtter i dag hjelpeprosjekter i India, Midtøsten og Filippinene. I byen Jammu i India er det startet en skole for fattige barn fra slummen, og et barnehjem for foreldreløse barn. Skolen har nå 350 elever. Fadderforeldre i Norge støtter barnas skolegang. I Jammu er det også startet en syfabrikk.

 

I Filippinene pågår et hjelpearbeid i Manila, for fattige familier fra slummen. I Midtøsten hjelper vi flyktninger i Irak og Syria. Målet er at hjelpearbeidet etter hvert skal kunne utvides til nye områder og nye land

 

Share Mercy har sin styrke i nærkontakten med folk på grasrota i de land hvor vi arbeider. Våre nasjonale medarbeidere kjenner både folket og deres behov, og ser hvilke tiltak som behøves for å skape forandring og utvikling. De kan kommunisere med og relatere til mennesker og myndigheter på en god måte, og de kan bidra med undervisning og opplæring.

 

Vi har lang erfaring med ulike typer bistandsarbeid, og samarbeider med fagfolk når det behøves, for eksempel innenfor områder som skole, barnehjem, helse, næringsvirksomhet, jordbruk, mikrofinans og vannprosjekter.

Lederskap

Styret
André Mjelstad, styreleder
David Engebretsen, daglig leder
Per Ove Berg, styremedlem
Ole Kristian Askeland, styremedlem
Elisabeth Eikemo Lundh, styremedlem
Sigtor Kjetså, styremedlem
 
 
 

Adresse: Alvermarka 43, 5911 Alversund

Telefon: 98286591

post@sharemercy.no

 

Vipps 21739

Org. nr: 987 838 590

Konto nr: 3633 55 19684

Share Mercy flyktninger

Konto: 3633 56 37946

Vipps: 545810