India

Amritsar
Amritsar
Amritsar
Jammu
Jammu
Jammu

Institusjoner

Prosjekter

India

Slumskole

I Jammu har vi drevet slumskole siden 1999. Skolen har blitt gradvis utvidet med antall elever og lokaler. Nå eier skolen et flott tre-etasjers bygg. Vi starter i 3-års alderen og gir dem derfra 12 års full utdanning, noe som gjør en ekstrem forskjell i deres og familiens liv. En utfordring er å få foreldre med på laget, mange er veldig positiv, mens andre sliter med å forstå viktighet og utbytte av utdanning, mot kortvarig gevinst av tigging og arbeid.

 

Våre elever kommer samtlige fra slumområdene rundt og i nærheten til skolen. Dette er barn som ellers ikke ville fått skolegang. I tillegg til å gi dem utdannelse i trygge omgivelser, støtter vi dem også med flere sett skoleklær, sko og mat hver dag. Dette er barn som er veldig fattig, og for mange er skolen vår første gang de får sko på føttene.

 

Skolen vår begynner også å oppnå veldig god materiell standard. Vi har nettopp boret etter vann og funnet rett utenfor skolen, slik at elevene kan få ubegrenset med rent vann. Rent vann generelt er svært sjeldent for dem. Sparebanken Vest har også bidratt stort med å støtte oss med mange av sine utgåtte datamaskiner som i India gjør en stor forskjell, vi har eget flott datarom. Skoler i Norge har også bidratt med å samle inn penger som man har kjøpt inn aktivitetsutstyr for.

 

Lærerne på skolen er helter. Lenge har de hatt 30% lavere lønn enn på offentlige skoler, fordi vi har manglet faddere i Norge. Men i 2014 gjorde vi en innsats og økte deres lønn til en verdig lønn.

 

 

I 2013 fikk vi kjøpt en gul skolebuss slik at vi kan skysse de som bor lengre vekke. Kostet 60.000 kr.

 

Å støtte et slikt barn koster 250 kr/mnd og dekker alt som trengs for å gi barnet en verdig utdanning og utvikling. Bli fadder idag og vær med å forandre livet til barn fra slummen i Jammu!

425 elever
Jammu, Nord-India
12 års utdanning
Skoleuniform
Sko
Mat
1/1
 

Barnehjem

Lederen vår for arbeidet i India, Johney Batthi, tok vinteren 2004 tre hjem- og foreldreløse jenter hjem til sin families hus, som for øvrig bestod av to rom. Nå har vi 18 jenter, og har gode muligheter for utvidelse.

 

De som bor på barnehjemmet blir godt tatt hånd om. Barna får nær kontakt med dem som jobber der, og får slik erfare kjærlighet og omsorg. De blir oppmuntret, oppbygget og trodd på. De eldste jentene hjelper mye på barnehjemmet, og blir slik klar for å ta hånd om seg selv senere.

 

Å støtte et slikt barn koster 400 kr/mnd. Dette forandrer utvilsomt barns liv, og vi er svært takknemlig for Connection Haugesund som nå har påtatt seg hele ansvaret for å opprettholde finansiering av barnehjemmet.

18 barn
Jammu, Nord-India
Husly
Mat
Omsorg og kjærlighe

Idrettslag

Vi har sendt ned et ungdomsteam som blant annet spilte en showkamp mot et godt indisk lag. Media var tungt tilstede, i tillegg til finansministeren. Siden den gang har ideene om idrettslag ikke latt seg stoppe, og resulterte i oppstart av egne idrettslag på indernes eget initiativ. En viktig faktor til oppstarten var statens ønske om samarbeid med oss om idrett for barn og unge i slummen.

 

Ved idretten når vi flere barn enn ellers, vi skaper godt omdømme Jammu, men det beste er at vi hjelper ungdommene å holde seg borte fra kriminalitet. Idretten er svært forebyggende for kriminalitet, og skaper noe som barn og unge kan leve for.

 

I dag har vi to fotballag og et cricketlag. Vårt fotballag er også blitt meget dyktige, og har blant annet kommet helt til finalen i en stor cup. Dette resulterte i invitasjon til en enda større cup i staten som laget gikk bort og vant! Spennende!

Jammu, Nord-India
 
 

Arbeidsplasser

En viktig faktor i Share Mercy sitt arbeid er dannelsen av arbeidsplassen. Hjelper vi inderne å skape arbeidsplasser, vil det gi mange fast inntekt, som videre kan gi store ringvirkninger.

 

slumskolen har vi mange ansatte, i både administrasjon og som lærere. På barnehjemmet har vi flere ansatte. Om idrettslagene fortsetter å vokse vil vi behøve ansatte der. Share Mercy er med andre ord en viktig bidragsyter til skapelse av arbeidsplasser i Jammu. 

 

Sysenter

Etter hvert som skolen fikk fotfeste så vi behovet for billige skoleuniformer og der en mulighet for å skape bedrift. Det resulterte i et lite sysenter som fram til i dag har forsørget skolen og flere andre skoler og sykehus med uniformer.

Jammu, Nord-India
1/1
 

Helsesenter

Vi har hatt nede helseteam fra Norge som har gjort helsesjekk på alle elever. Vi har også hatt nede øyelege som testet alle barna og sponset briller på de som behøvde. Vi har siden den gang ønsket å åpne et helsesenter våre lokaler rundt skolen som kan ta hånd om helsen til alle elever. Men det er ikke bare elevene vi eventuelt vil ta hånd om, men også innbyggerne som bor i slumområdene rundt skolen.

 

Litt lenger sør enn Jammu ligger byen Amritsar. Der har vi helsecamper hver måned hvor man reiser ut i slummen og gjør helseundersøkelser.

Jammu, Nord-India
Amritsar, Nord-India
1/1
 

Vannprosjektet

Vannet man får i springen i India er langt i fra rent, mange bakterier trives godt i vannet og gir fare for alvorlige sykdommer. I slummen i Jammu er ikke renhet det eneste problemet, her er vannforsyningen i sin helhet et stort problem. Staten må fordele vannet slik at alle i staten får, det gjør at det ofte bare er vann et par timer i rørene om dagen, om de er så heldig. Det gjør at man må ha store vanntanker som man fyller opp de timene man har vann.

 

Dette var en stor utfordring for skolen i mange år, men med utfordringer kommer muligheter, og i 2015 gjennomførte vi et omfattende boreprosjekt rett utenfor skolen. Vi fant vann på 150 meters dyp og trykket var stort! Noe som vil si at der kan det være vann i lang tid! Vi har også tidligere skaffet eget renseanlegg som gir barna på skolen rent drikkevann. Nå har vi også ubegrenset med drikkevann!

 

Ikke nok med det, vi ønsker å dele dette funnet med beboerne i slummen rundt! Dette har vært en fantastisk måte å hjelpe folk på, samtidig som det vil ha innvirkninger på infrastrukturen, og dermed god påvirkning tilbake på skolen.   

1/1
 

Adresse: Alvermarka 43, 5911 Alversund

Telefon: 98286591

post@sharemercy.no

 

Vipps 21739

Org. nr: 987 838 590

Konto nr: 3633 55 19684

Share Mercy flyktninger

Konto: 3633 56 37946

Vipps: 545810